Пошук
Країна
Місто
КНЛУ - Музей історії університету
This content requires HTML5/CSS3, WebGL, or Adobe Flash Player Version 9 or higher.
Про музей
Київський національний лінгвістичний університет пройшов довгий і складний шлях, що був позначений вагомими досягненнями в багатьох галузях іноземної філології. З іменами його викладачів, доцентів і професорів пов’язані яскраві сторінки історії розвитку мовознавства в Україні, становлення фундаментальних наукових ідей, шкіл і напрямів, які до сьогодні визначають магістральні шляхи поступу вітчизняної філологічної науки. За цей час кожне покоління викладачів і студентів примножило славу своєї alma mater, забезпечивши нашому університетові лідерські позиції серед вищих навчальних закладів цього профілю.

Одним з найцінніших надбань університету, його гордістю і золотим фондом були й залишаються наукові школи, які великою мірою визначають науковий потенціал і перспективи розвитку університету як визначного науково-методичного лінгвістичного осередку України, знаного в Європі та у світі. В університеті склалися й плідно функціонують наукові школи з лінгвістики, методики викладання іноземних мов, що почали формуватися ще на початку 60-х рр. минулого століття, а також – педагогіки, психології, історії та інших галузей науки, які сформувалися в 90-х рр.
Інформація
Адреса: Київ
вул. Велика Васильківська, 73
Сайт: http://www.knlu.kiev.ua/pidrozdili-universitetu/muzej-knlu