Пошук

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Адреса:
Харків, майдан Свободи, 4
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна — провідний науковий та навчальний заклад України з понад 210-річною історією свого існування. Сьогодні університет має 21 факультет, 124 кафедри, які готують фахівців за 115 напрямами підготовки та спеціальностями. В університеті працюють 24 міжнародно визнані наукові школи, він є найпотужнішим у Лівобережній Україні центром підготовки кадрів вищої кваліфікації. Тут працюють понад 20 спеціалізованих рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій, щорічно захищається 10–15 докторських та не менш ніж 60 кандидатських дисертацій. Щорічно вчені університету публікують понад 60 підручників і 300 навчальних посібників, близько 90 монографій, понад 80 випусків «Вісника університету» та інших збірників наукових робіт, близько 5 000 наукових статей та тез доповідей, зокрема, понад 400 статей у провідних міжнародних наукових журналах.

Свідоцтвом широкого міжнародного визнання університету є те, що він був у числі ініціаторів підписання «Великої Хартії європейських університетів» (Болонья, 1988 рік), співзасновником Євразійської Асоціації університетів, бере активну участь у діяльності Всесвітньої та Європейської асоціацій університетів, навчає близько 3000 іноземних студентів, аспірантів і докторантів, готуючи кадри для 50 країн світу, проводить за договорами освітньо-наукове співробітництво з понад 100 університетами та іншими організаціями всіх континентів.