Пошук

Інститут газу

Інститут газу
Адреса:
Київ, вул. Дегтярівська, 39
Інститут газу НАН України створений в системі Національної академії наук України в 1949 році і в даний час входить до складу Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України. За свою майже 60-річну історію в інституті виконувались значні наукові дослідження та розробки, направлені на їх впровадження в різних галузях промисловості.

В металургії під керівництвом академіка М.М.Доброхотова виконувались роботи по використанню природного газу в сталеплавильному виробництві. Були розроблені наукові основи переводу мартенівських печей з опалення сумішшю коксового та доменного газів та мазуту на природний газ. Інститут займав провідне положення в СРСР в галузі технології відновлення металів і, зокрема, прямого отримання заліза.

В галузі промислової теплотехніки розроблена теорія променистого теплообміну в печах при нерівномірній температурі по висоті газового потоку, вперше застосований зональний метод їх розрахунку (проф. М.А. Захариков). Спеціалістами інституту був запропонований та детально досліджений метод непрямого радіаційного нагріву металу в печах металургійного та машинобудівного виробництва і розроблена серія плоско-полум’яних пальників для його реалізації.

Роботи в галузі переробки та транспорту газу насамперед пов’язані з іменем професора О.П.Клименка, автора одно- та трьохпоточного каскадних холодильних циклів скраплення природного газу, які стали класикою холодильної техніки та використані при проектуванні терміналів скрапленого газу в Алжирі.

З робіт в галузі переробки палив та мінеральної сировини значні розробки проводились щодо створення технологій та обладнання для виробництва вуглецевих сорбентів в печах з киплячим шаром.

Активні дослідження та розробки в області низькотемпературної плазми проводились з кінця 60-х рр. у зв’язку дослідженнями так званих електрогазових пальників (які пізніше отримали назву плазмотронів на продуктах спалювання газу).

Роботи в галузі екології базувались на дослідженні умов утворення оксидів азоту при спалюванні природного газу в енергетичних установках, що проводились під керівництвом проф. І.Я.Сігала.

Інститут видає науково-технічний журнал “Енерготехнології та ресурсозбереження”, в якому висвітлюється широке коло проблем, у тому числі: ресурси та їх раціональне використання, стан навколишнього середовища, енерго- та ресурсозберігаючі технології в промисловості, технології переробки та утилізації всіх видів відходів, біотехнології та ін. Інститут має науково-технічну бібліотеку з фондом 110 тис. друкованих одиниць. В Інституті працює спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю “Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика”.