Пошук

Інститут геофізики

Інститут геофізики
Адреса:
Київ, пр. ак. Паладіна, 40
Група ядерної геофізики Інституту геофізики НАН України виконує фундаментальні теоретичні і експериментальні дослідження, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи по створенню геофізичних свердловинних технологій дослідження гірських порід на основі комплексу радіоактивного каротажу (РК) у складі нейтрон-нейтронного, нейтрон-гамма, гамма-гамма і гамма- каротажу.

Розроблено апаратурні і методичні основи свердловинного визначення за комплексом РК петрофізичних параметрів газових колекторів, а також приповерхневих гірських порід в зонах аерації і повного водонасичення.

Створено базу для розробки і виготовлення експериментальних зразків приладів РК для дослідження розрізів нафтогазових та приповерхневих свердловин. Побудовано комплект лабораторних фізичних моделей пористості і густини гірських порід для апаратурних і методичних випробувань, експериментальних і метрологічних робіт з створеними приладами РК. Моделі дозволяють проводити роботи в необсадженій і обсадженій свердловинах та для умов наявності товстостінної бурильної труби, характерної для каротажу в процесі буріння.

Вказані апаратурно-методичні комплекси, адаптовані до об’єктів досліджень і умов вимірювань, стали основою для створення в ІГФ нових технологій визначення параметрів традиційних газових колекторів; колекторів метану вуглепородних масивів; природних і техногенних приповерхневих гірських порід. Розроблені технології базуються на нових способах та приладах для їх реалізації, які захищені 17 патентами України на винаходи і 16 патентами на корисні моделі.