Пошук

Музей Івана Гончара

Музей Івана Гончара
Адреса:
Київ, вул. Лаврська, 19
Приміщення, яке у 1993 р. передане державою у користування Музеєві Івана Гончара, і в якому розміщена його експозиція, є пам’яткою архітектури ХVIII – XIX ст. Історія спорудження цієї будівлі тісно пов’язана з історією Києва і Печерська.

Український центр народної культури «Музей Івана Гончара» створений на базі державного музею І. М. Гончара і підпорядковується Київській міській державній адміністрації. Державний музей І. М. Гончара було засновано у вересні 1993 р.

Віддавна величні пагорби, що височіють в Києві на правому березі Дніпра і тягнуться далеко вниз за течією, були святою землею для загадкових цивілізацій, слугували надійним прихистком для духовного подвижництва, ставали осередками науки і культури. Саме на цих святих горах поставали храми українського духу, що впродовж віків оберігали нетлінні скарби народу, а з тим – забезпечували його незнищенність, спадкоємність традицій, формували надійні орієнтири подальшого поступу.

Символічно, і вочевидь не випадково, саме тут в середині минулого століття звитягою життя однієї людини було закладено підвалини потужної твердині українства, що вже у нашу, новітню добу, відкриває широку браму усім спраглим духовного причастя нації. Цим самозреченим будівничим став митець і збирач Іван Гончар (27.01.1911 – 18.06.1993) – видатний громадський та культурний діяч, скульптор, живописець, графік, народознавець, колекціонер.

Відтоді як Музей Івана Гончара набув державного статусу і приватна колекція засновника була передана державі його родиною, потреба в повноцінній багатофункціональній діяльності цього добре знаного в Україні й за кордоном закладу не зменшилася, а навпаки – зросла. Адже добре відомо, що в новітню добу сфери впливу музею значно розширюються. Нова організаційно-функціональна форма закладу культури – Музей-Центр – постає не просто як cховище певних етнічних та загальнолюдських цінностей і раритетів, а як своєрідна комплексна модель духовно-матеріального життя роду, племені, громади, народності, нації, в якій відображено увесь комплекс світоглядних орієнтирів, основні складові та визначальні чинники його традиційного буття.