Пошук

Кабінет науково-технічної пропаганди Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова

Кабінет науково-технічної пропаганди Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова
Адреса:
Харків, вул. ак. Проскури, 12
На виконання рішення Ради Міністрів УРСР №1161-133Х від 22 вересня 1955 року Президія АН УРСР 30 вересня 1955 постановила (протокол №70, §968) організувати в Харкові Інститут радіофізики та електроніки АН УРСР. Ця дата вважається днем народження першого в Україні спеціалізованого інституту радіофізичного профілю і відкриває нову сторінку історії української радіофізики. Організатором і першим директором Інституту був О.Я. Усиков, обраний академіком АН УРСР у 1964 році.

За час, що минув з дня заснування, Інститут став широко відомим провідним науковим центром, який визначає рівень світових і національних наукових досягнень в галузі радіофізики, електроніки, радіофізичних досліджень твердого тіла і біологічних об’єктів, поширення радіохвиль, дистанційного зондування природного середовища Землі з аерокосмічних носіїв.

Розвиток Інституту пов’язаний з іменами видатних вчених, які працювали в ньому. Серед них, безумовно, ті що залишили помітний і визнаний широкою науковою громадськістю вклад у науку – П. В. Бліох, С. Я. Брауде, О. О. Галкін, В. П. Герман, М. С Зінченко, А. І. Калмиков, Е. А. Канер, Г. Я. Левін, І. Є. Островський, С. А. Песковацькій, В. Г. Сологуб, І. Д. Трутень, І. С. Тургенєв, О.Я Усиков, В. П. Шестопалов та ін. Завдяки їх творчому потенціалу, беззавітному служінню науці та організаторській діяльності в різних галузях сучасної радіофізики та електроніки був виконаний комплекс теоретичних та експериментальних досліджень, підготовлені колективи висококваліфікованих фахівців і отримані пріоритетні науково-технічні результати.

В Інституті працюють п’ять філій кафедр Харківського національного університету радіоелектроніки: «Радіоелектронних пристроїв», «Програмна інженерія», «Основи радіотехніки», «Радіоелектронні системи», «Фізичних основ електронної техніки».