Пошук

КНЕУ - Музей історії університету

КНЕУ - Музей історії університету
Адреса:
Київ, проспект Перемоги, 54/1, 1-й корпус
В Музеї історії КНЕУ регулярно проходять загальні оглядові та тематичні екскурсії, організовано прийом делегацій з інших українських та зарубіжних ВНЗ, високопосадових осіб. Окрім цього Музей ініціює проведення тимчасових тематичних виставок, зустрічей з цікавими особистостями, ветеранами Великої вітчизняної війни. Музейна експозиція активно використовується в процесі вивчення студентами курсу «Історія економіки та економічної думки» забезпечуючи наочність навчального процесу, що підвищує рівень засвоєння студентами навчального матеріалу. Постійно здійснюється робота з пошуку нових матеріалів з історії нашого університету чимало з яких відображають загальне тло економічної науки та історичного поступу України на різних етапах.

Київський національний економічний університет з часу свого заснування був центром з узагальнюючих досліджень розвитку господарського комплексу України загалом (та окремих його складових). Зокрема вже у 1907 р. група співробітників Київських вищих комерційних курсів (від яких веде свою історію наш університет) та їх перший ректор М.В. Довнар-Запольський ініціювали створення Комісії із заснування Музею товарознавства. Він розпочав свою роботу вже у відкритому на базі Курсів Київському комерційному інституті з 1909 р. завдяки підтримці ректора Київського комерційного інституту М.В. Довнар-Запольського і низки його викладачів (особливо О.О. Русова, П.Р. Сльозкіна, А.І. Ярошевича та ін.), котрі жертвували музею як експонати, так і надавали фінансові засоби для його повноцінного функціонування.

Музей товарознавства Київського комерційного інституту напередодні Першої світової війни став одним із кращих з-поміж музеїв Києва, а за профілем своїх експозицій, які відображали історію та сьогодення господарського комплексу України, йому не було рівних. Попри значні збитки, завдані Музею товарознавства Київського комерційного інституту під час Першої світової війни та українських визвольних змагань, його вдалось зберегти і він продовжував функціонувати в інституті до 1934 р., коли під час переведення інституту до Харкова його музейні колекції були передані міським музеям. У повоєнний час до ідеї заснування музею в інституті повернулись, оскільки тільки музей міг виступати осередком нагромадження матеріалів та інформації з історії ВНЗ, а також їх систематизації, опрацювання та ознайомлення із ними загалу. При цьому музей міг суттєво допомогти в унаочненні окремих складових навчального процесу, прийомі різних делегацій, у проведенні культурно-просвітніх та інших заходів. Тож у 1970, 1980 та на початку 1990-х років приймались постанови щодо заснування (а фактично – відновлення) музею у структурі КІНГу. Однак відсутність фахівців, експонатів та фінансування ускладнювали виконання цього завдання.

Лише під час святкування в КНЕУ 100-річчя від дня його заснування у 2006 р. керівництвом університету було прийнято рішення щодо створення Музею історії університету. Після проведення робіт з облаштування приміщення Музею, розробки і затвердження концепції експозиції Музею, нагромадження, систематизації та опрацювання матеріалів, які могли бути представлені в його експозиції, з 23 квітня 2009 р. Музей історії КНЕУ розпочав свою роботу.