Пошук

КНУ — Археологічний музей

КНУ — Археологічний музей
Адреса:
Київ, вул. Володимирська, 60
Археологічний музей є науковим підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заснований рішенням Вченої ради історичного факультету і відкритий 29 жовтня 1987 року як складовий елемент системи наукової і освітньої діяльності в університеті, а також з метою поповнення обліку, наукового опрацювання і збереження державної частини Музейного фонду України, популяризації надбань національної та світової культурної спадщини. Музей не є юридичною особою і належить до державних відомчих музеїв, що діють у складі вищого навчального закладу, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України.

Експозицію Археологічного музею розміщено в головному корпусі університету. В кімнаті поруч обладнано невеличке виставкове приміщення зі змінними експозиціями, що висвітлюють різні аспекти діяльності кафедри археології та музеєзнавства та її історію. Окремі приміщення займають реставраційна лабораторія, бібліотека спеціалізованої літератури (понад 5 тисяч томів) і архівний відділ; ще кілька кімнат і приміщень відведено під фондосховища.

Музей створено на базі наукових та навчальних музейних колекцій, які згідно з чинним законодавством України щорічно надходять до його фондів в результаті польових археологічних досліджень та науково-пошукових експедицій викладачів, співробітників, аспірантів і студентів кафедри археології та музеєзнавства. Студенти, що спеціалізуються по кафедрі мають можливість досліджувати археологічні джерела на різних етапах їх вивчення: від етапу розвідок і розкопок археологічних пам’яток, на етапі камеральної обробки, реставрації, систематизації, обліку і аж до підготовки до експонування або введення в науковий обіг через публікації. Наукові фонди музею налічують понад 30 тис. одиниць зберігання.