Пошук

КНУ — Геологічний музей

КНУ — Геологічний музей
Адреса:
Київ, вул. Васильківська, 90
Заснований в 1834 році як Мінералогічний кабінет кафедри мінералогії і геогнозії Університету Св. Володимира. Початковим фондом для нього стали 15 538 зразків Волинського ліцею, 1 457 зразків Луцької гімназії та кілька сотень експонатів Віленського університету. До початку 1837 р збори Мінералогічного кабінету вже налічували 19 362 зразки мінералів, гірських порід і скам'янілих решток.

Великий внесок у становлення музейної справи, поповнення експонатами, систематизації колекції внесли видатні вчені Київського університету С.Ф. Зенович, Е.К. Гофман, К.М. Феофілактов, Б.С. Чернишов, В.Ю. Тарасенко, Л.А. Крижанівський, П.І. Грищанський, В.М. Чирвінський, М.І. Безбородько, П.А. Тутковський, Б.О. Гаврусевич, С.П. Родіонов, Г.І. Молявко, М.М. Клюшников, О.Л. Ейнор, Т.Н. Агафонова, В.Г. Молявко, О.В. Комарова та ін. З 1891 р паралельно з Мінералогічним кабінетом працює Геологічний кабінет, які в 1948 р реорганізовані в Мінералогічний і Палеонтологічний музеї. У 1997 р ці музеї були об'єднані в Геологічний музей.

Музей складається з 4-х відділів: загальної геології і геологічних процесів; історії Землі і палеонтології; мінералогії та петрографії; геології і корисних копалин України. Музей має експозиційний і фондовий матеріал, спеціалізовану бібліотеку, лабораторію первинної оброботки фондів. При музеї існує національний петрофонд України.

У музеї експонуються близько 10 тис. і знаходяться в фондах понад 50 тис. зразків мінералів, гірських порід, скам'янілих решток фауни і флори, серед яких чимало унікальних. Експозиції музею демонструють положення Землі в Космосі, особливості її будови і розвитку, еволюцію органічного світу, мінерали та гірські породи, дорогоцінне та декоративне каміння, корисні копалини України. У фондах зберігаються монографічні та раритетні колекції. Центральне місце в палеонтологічному відділі займає скелет мамонта, знайдений на території Києва.