Пошук

Львівський національний університет імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка
Адреса:
Львів, вул. Університетська, 1
Львівський національний університет імені Івана Франка – це класичний вищий навчальний заклад із потужними науковими школами, давніми традиціями та сучасними інноваційними підходами. Головна його мета – забезпечення високих освітніх і наукових стандартів, культурних, соціальних потреб особи, суспільства та держави у процесі підготовки висококваліфікованих фахівців. Діяльність Університету побудована на засадах збереження української культури і традицій, розвитку національної свідомості та ідентичності.

В Університеті налічується 142 кафедри, з них 99 очолюють доктори наук, 41 – кандидати наук. Пріоритетним напрямом діяльності Університету є наукова робота. У 2017 році Університет вів наукові дослідження за 77 темами. Важливою складовою системи професійної підготовки фахівців в Університеті є науководослідна робота студентів. У 2017 р. в доробку студентів – 385 наукових статей, зокрема 159 – одноосібних, та тези 841 доповіді на конференціях, з них 458 – одноосібних. У роботі наукових конференцій взяли участь понад 1 000 студентів.

Університет є засновником і видавцем 48 періодичних наукових видань, «Вісника Львівського університету (21 Серія), 18 збірників наукових праць, 8 наукових журналів і одного науково-популярного журналу.