Пошук

Меморіальний музей акад. Г.С Писаренка

Меморіальний музей акад. Г.С Писаренка
Адреса:
Київ, вул. Тимірязєвська, 2
На початку 1950-х років у системі Академії наук УРСР одержали значний розвиток дослідження в області порошкової металургії, які були зосереджені в лабораторії порошкової металургії й спеціальних сплавів Інституту чорної металургії АН УРСР, що находились у той час у Києві. У зв'язку із цим з ініціативи І.М.Францевича для дослідження статичної й динамічної міцності матеріалів і елементів конструкцій, які одержувались методами порошкової металургії, був запрошений Г.С.Писаренко. На базі лабораторії був створений Інститут металокераміки і спеціальних сплавів, що в 1964р. був перейменований в Інститут проблем матеріалознавства АН УРСР.

Значне поповнення відділу, а згодом сектора міцності Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР високо кваліфікованими науковими кадрами здійснювалося шляхом підготовки кандидатів наук через аспірантуру і пошукувачів як у відділі міцності, так і на кафедрі опору матеріалів Київського політехнічного інституту, яку очолював з 1952 р. Г.С.Писаренко.

Сформований в секторі міцності Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР науковий колектив, відомий у 1960-х роках своїми роботами в області високотемпературної міцності, міг забезпечити вирішення актуальних проблем, однак можливості його в рамках сектора не могли бути повністю реалізовані. З ініціативи керівника сектора міцності Інституту проблем матеріалознавства Г.С.Писаренка, підтриманої президентом АН СРСР академіком М.В.Келдишем і президентом АН УРСР академіком Б.Є.Патоном, Рада Міністрів УРСР у липні 1966 р. прийняла постанову про створення на базі сектора міцності Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР у системі Академії наук УРСР Інституту проблем міцності. Відповідно до постанови Президії Академії наук УРСР від 14 вересня 1966 р. сектор міцності був виведений зі складу Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР і на його базі був створений Інститут проблем міцності АН УРСР. Очолив Інститут академік АН УРСР Г.С.Писаренко.

Перед Інститутом проблем міцності АН УРСР було поставлене завдання проведення теоретичних і експериментальних досліджень, спрямованих на встановлення критеріїв міцності і несучої здатності матеріалів і елементів конструкцій, а також на підвищення їх міцності стосовно новітніх галузей техніки з урахуванням конструктивно-технологічних факторів, виду напруженого стану і реальних режимів силового і теплового навантаження в широкому діапазоні температур.

Відзначаючи велику роль у створенні і розвитку Інституту видатного вченого в області міцності, засновника і багаторічного першого директора Інституту академіка НАН України Г.С.Писаренка, а також з огляду на його особистий внесок у прогрес вітчизняної науки, Президія НАН України своєю постановою № 248 від 23.10.2002 р. присвоїла Інститутові проблем міцності його ім'я.