Пошук

Музей інституту фізичної хімії

Музей інституту фізичної хімії
Адреса:
Київ, пр. Науки, 31
Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України є одним з відомих наукових центрів України, який проводить фундаментальні і прикладні дослідження в різних розділах сучасної фізичної хімії. Інститут був створений 6 листопада 1927 р. Його засновником та першим директором був академік Л. В. Писаржевський (1874-1938) – один з найвидатніших вчених-хіміків ХХ століття. Загальне визнання та високу оцінку в Україні та за її межами отримали дослідження вчених Інституту з фундаментальних проблем каталізу, хімії ізотопів, хімії вільних радикалів та механізмів хімічних реакцій, адсорбції та адсорбентів, фізичної хімії координаційних сполук, фотохімії. Широко відомі піонерські роботи засновника Інституту академіка Л. В. Писаржевського в галузі електронної хімії, які стали основою сучасних електронних уявлень щодо різноманітних хімічних явищ і процесів.

В останні роки в Інституті створено фізико-хімічні засади дизайну та керованого синтезу нових наноструктурних та нанокомпозитних матеріалів з заданими електропровідними, каталітичними та фотокаталітичними, сорбційними, люмінесцентними, магнітними та іншими важливими функціональними властивостями. Запропоновано низку нових функціональних матеріалів та процесів, які впроваджено на підприємствах різних галузей промисловості та соціальної сфери: каталізатори для знешкодження техногенних газових викидів стаціонарних та мобільних джерел, світлочутливі композиції для приладобудування та поліграфії, методи і засоби для неруйнівного контролю і ремонту обладнання, технології радіаційно-хімічного модифікування полімерів для енергетичного комплексу та комунального господарства.

Інститут об’єднує в своєму складі 6 наукових відділів, 2 лабораторії та Виробничо-технологічний комплекс державних підприємств Інституту: «Радма», «Катек», «Колоран».