Пошук

Музей інституту проблем природокористування та екології

Музей інституту проблем природокористування та екології
Адреса:
Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 6
Інститут створений за рішенням Президії НАН України 13.11.1991 р. при активній підтримці місцевих органів влади. Входить до складу Відділення наук про Землю НАН України. Інститут став першою академічною установою, заснованою після проголошення незалежності України та налічує 100 співробітників, із них 3 доктори наук, 15 кандидатів наук.

Дослідження в інституті проводять наукові відділи: екологічних основ технологій природокористування, антропогенних змін геологічного середовища, екологічного нормування і вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія.

Основні напрями наукових досліджень: розробка та обґрунтування методології вибору стратегії сталого розвитку техногенно навантажених регіонів України, розробка наукових основ регіональної системи екологічного моніторингу, оцінка та прогноз екологічних наслідків застосування технологій та схем розміщення гірничопромислового виробництва.

Інститут чотири рази звітував про наукову і науково-організаційну діяльність на засіданнях Президії НАН України і отримував позитивну оцінку. Проводяться навчання в аспірантурі і докторантурі за спеціальностями: екологічна безпека, екологія, відкрита розробка родовищ корисних копалин. Створено музей екології і фотокартинна галерея «Мистецтво і екологія», які відвідали понад півтори тисячі науковців, освітян, виробничників, представників громадських організацій, засобів масової інформації України і деяких зарубіжних країн.