Пошук

Музейна кімната М.М. Гришка

Музейна кімната М.М. Гришка
Адреса:
Київ, вул.Тимірязівська,1
Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України входить до природно-заповідного фонду України. Він є об'єктом комплексної охорони і належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання держави. Сьогодні НБС ім. М.М.Гришка НАН України за різноманітністю колекцій живих рослин, масштабами території, рівнем наукових досліджень, займає одне з провідних місць серед найбільших ботанічних садів Європи. До складу ботанічного саду входить 8 наукових відділів, унікальний колекційний фонд НБС налічує близько 11180 таксонів, що відносяться до 220 родин та 1347 родів.

Заслуги першого директора повоєнного часу академіка М.М. Гришко і колективу ботсадівців неоціненні, адже саме їх зусилля дали можливість створити унікальний за розмірами і складом ботанічний сад, вдало розмістити колекції та експозиції рослин і з'єднати дослідні цілі з цілями освіти, виховання і відпочинку. Послідовники високо оцінили їх подвиг - подвиг справжньої самопожертви, видатні заслуги і внесок в розвиток Ботанічного саду особисто М.М.Гришка. Національному ботанічному саду присвоєно почесне ім'я видатного вченого Миколи Миколайовича Гришка.