Пошук

Національний гербарій України

Національний гербарій України
Адреса:
Київ, вул.Терещинківська, 2
«Національний гербарій України» – саме за такою назвою з грудня 2001 р., як об’єкт Національного надбання України, відомий широкому загалу Гербарій Інституту ботаніки ім. Холодного НАН України. Нараховуючи понад 2 060 000 одиниць зберігання, він на сьогодні є єдиним гербарієм з таким обсягом фондів в Україні та другим на теренах Східної Європи і внесений до міжнародного списку Index Herbariorum за акронімом KW. Історія Національного гербарію України тісно пов’язана з історією НАН України, оскільки ідея його створення як самостійної установи виникла вже в процесі формування УАН у 1918 р., а реалізована лише у 1921 р. акад. О. Фоміним, який був його фундатором та першим куратором. З того часу і до тепер Національного гербарію України (KW) є основним надійним джерелом інформації про фіто- та мікорізноманіття нашої країни й світу, слугує головною українською науково-інформаційною базою для фундаментальних та прикладних досліджень в галузі ботаніки та суміжних біологічних дисциплін.

Фонди Гербарію KW охоплюють період історії флори України та її вивчення з XVIII ст. до тепер. Крім систематичних колекцій (гербаріїв судинних рослин, мохів, лишайників, водоростей ат грибів) тут зберігаються тринадцять історичних гербарних збірок всесвітньовідомих науковців XVIII – XX ст., серед них: Ж. Жілібера, М. Турчанінова, В. Бессера, І. Шмальгаузена та ін., а також понад 10000 типових зразків новоописаних таксонів, як з України, так із Європи, Азії, Африки, Австралії, Південної та Північної Америки. На основі матеріалів KW написані низка фундаментальних наукових праць таких як 12-томна „Флора України”(1938 – 1965), „Определитель высших растений Украины” (1986), „Червона книга України. Рослинний світ” (1980, 1996, 2009), 11-томнога „Флора Восточной Европы” (1974 – 2004), 5-томна “Flora Europaea” (1968 – 1993) тощо, виконуються науково-дослідні та прикладні тематики, захищені чисельні дисертаційні роботи, ведеться широка міжнародна співпраця.

Останніми роками Національний гербарій України активно співпрацює з міжнародними організаціями і веде координаційну роботу з питань гербарної справи в Україні. Так у 2008 – 2016 рр. проводив роботу з дигіталізації типових зразків новоописаних таксонів, що зберігаються в його фондах, як один з партнерів міжнародних програм African Plants Initiative (API), Latin American Plants Initiative (LAPI) та Global Plants Initiative (GPI), ініційованих Королівським ботанічним садом, Кью (Великобританія). Результати роботи викладені на міжнародному сайті JSTOR (http://plants.jstor.org/). З метою координації гербарної справи в Україні Гербарій KW провадить активну роботу з інвентаризації гербарного фонду країни та координації роботи колекцій. З цією метою підготовлено довідкове видання «Гербарії України. Index Herbariorum Ukrainicum» (2011) та засновано однойменний сайт.