Пошук

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Адреса:
Київ, вул. Пирогова, 9
У 1920 році Київський інститут народної освіти (КІНО) успадкував приміщення, професорсько-викладацький склад, бібліотеки і традиції підготовки вчительських кадрів Київського університету св. Володимира, Київського учительського інституту, Київських Вищих жіночих курсів, Фребелівського інституту дошкільної підготовки тощо. Тобто він став прямим наступником Педагогічного інституту при Університеті св. Володимира, спадкоємцем якого сьогодні є Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Датою заснування НПУ має вважатись 21 листопада (4 грудня за новим стилем) 1834 року. У 1997 р. Університетові надано статусу Національного. Відновлення дійсної історії становлення та розвитку вищої педагогічної освіти та її лідера Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова є нагальною потребою українського національного відродження, утвердження української державності, повноважного входження вітчизняної освіти до європейського освітнього простору як освіти глибоко історичної, фундаментальної, високоякісної, а відповідно й конкурентноздатної.