Пошук

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Адреса:
Харків, вул. Кирпичова, 2
НТУ “ХПІ”, акредитований за найвищим IV рівнем, здійснює підготовку фахівців за 102 спеціальностями на денній та за 70 на заочній формі навчання. У 2000 році Указом Президента України університету присвоєно статус Національного вищого навчального закладу України. Сьогодні НТУ “ХПІ” має найвищі в Східній та Південній Україні обсяги ліцензованого прийому: понад 5500 місць за денною формою навчання, понад 3500 місць – за заочною. В університеті навчаються понад 20 тисяч студентів. НТУ “ХПІ” є єдиним вищим навчальним закладом в Україні, що готує інженерні кадри з таких напрямів, як турбінобудування, котло- та реакторобудування, електроізоляційна, кабельна і конденсаторна техніка, технологія жирів та жирозамінників.

В університеті діє 5 інститутів та 4 факультети денної форми навчання, центр заочного та дистанційного навчання, центр доуніверситетської підготовки, факультет міжнародної освіти, міжгалузевий інститут післядипломної освіти, три науково-дослідних і проектно-конструкторських інститути.

Сьогодні НТУ “ХПІ” діє і розвивається, втілюючи в життя принципи Болонської декларації (Хартії європейських університетів), до якої він приєднався у 2005 році. В університеті наполегливо впроваджуються в навчальний процес комп’ютерні та телекомунікаційні технології: діє більше 100 комп’ютерних класів з загальною кількістю сучасних комп’ютерів понад 2500 одиниць, які підключені до локальної мережі університету і до Internet.

Університет укомплектований професорсько-викладацьким складом, який становить 1700 чоловік. Серед них – близько 200 докторів наук і професорів, 900 кандидатів наук, 22 Заслужених діяча науки і техніки та заслужених працівника вищої школи України, 33 лауреати Державної премії, 2 академіка та 2 члена – корреспондента НАН України, 40 академіків галузевих академій наук.