Пошук

Національний транспортний університет

Національний транспортний університет
Адреса:
Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
За 70 років свого існування Національний транспортний університет підготував понад 70 тисяч спеціалістів для України, колишнього СРСР та багатьох країн світу.

Університет першим серед вищих навчальних закладів України розпочав підготовку фахівців з організації дорожнього руху, економіки автомобільного транспорту, економіки дорожнього будівництва, обладнання і технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин і конструкцій, організації перевезень та управління на транспорті.

Якщо в 1944р. в КАДІ навчалось 274 студента, то в 2014р. – більше 17000. Навчальний процес та наукові дослідження забезпечують висококваліфіковані спеціалісті, серед яких 56 докторів наук, професор і 291 доцент. 11 викладачів є Лауреатами Державної премії України, 24 – дійсними членами та членами – кореспондентами галузевих академій України та інших держав. В період з 1948 по 2014 рік 27 співробітників НТУ стали лауреатами державних та іменних премій.

Зараз в складі університету три навчальні інститути, один науково-дослідний інститут та вісім відокремлених структурних підрозділів: 3 навчально-консультаційні центри та 5 навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

В НТУ здійснюється підготовка фахівців за 20 напрямами та 30 спеціальностями.