Пошук

Національний університет "Львівська політехніка"

Національний університет "Львівська політехніка"
Адреса:
Львів, вул. Степана Бандери, 12
Сайт:
http://lp.edu.ua/
У різні періоди свого становлення та розвитку Національний університет «Львівська політехніка» завжди впроваджував найкращі в Україні та світі системи вищої технічної освіти. В основі таких освітніх систем покладено принципи поєднання природничо-наукової, фундаментальної підготовки із загально-інженерною та отримання професійно-практичних навичок на виробництві і в наукових установах. Удосконалювали ці освітні принципи у Львівській політехніці безперервно усі покоління вчених-політехніків. Реальними в політехніці стали інтеграційні процеси освіти, науки і виробництва. У виховному процесі гармонійно переплетено з науками концепцію національного виховання та духовного відродження. За свою 200-річну історію Львівська політехніка підготувала понад 250 тисяч випускників.

У НУ «Львівська політехніка» працює 22 спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за 52 спеціальностями. З них 17 спеціалізованих вчених рад – на здобуття наукового ступеня доктора наук за 45 спеціальностями. До складу спеціалізованих вчених рад залучені провідні доктори наук, професори університету, які очолюють відомі наукові школи, а також науковці інших вищих вітчизняних закладів освіти, інститутів НАН України тощо.