Пошук

ННПМ - Археологічний музей

ННПМ - Археологічний музей
Адреса:
Київ, вул. Б. Хмельницького, 15
Археологічний музей був організований у 1966 р. як науковий відділ Інституту археології, а вже 19 травня 1969 р. відкрив свої двері для відвідувачів. Першим завідувачем та організатором музею був І.Г.Шовкопляс. Над створенням музею працювали С.Д.Крижицький, С.Н.Братченко, В.М.Гладілін, В.К.Гончаров, В.М.Корпусова, В.В.Лапін, Є.О.Петровська.

Тепер у чотирьох залах музею на площі 500 кв. м експонується близько 10000 предметів, які дають змогу відтворити історію України від моменту появи першої людини до пізнього середеньовіччя. Більшість музейних експонатів є унікальними історичними та мистецькими об’єктами: найдавніший музичний комплекс доби палеоліту з Мізина (близько 18 тис. років), трипільська пластика, модельований череп епохи бронзи, одна з найбільших колекцій античних виробів, слов’яно-руські старожитності (поховальний комплекс із Шестовиць, шиферний рельєф з Михайлівського собору тощо). Експозиція є прекрасним взірцем поєднання фундаментальних досліджень колективу Інституту археології з їх практичним впровадженням. В аванзалі виставляються щорічні експозиції.

В залі «Первісна археологія» (700 тис. років тому назад — поч. I тис. до н.е.) представлені матеріали епохи палеоліту, мезоліту, нео- та енеоліту, бронзи. Зал «Ранній Залізний вік» висвітлює історію населення України початку I тис. до н.е. — перших століть нашої ери. Саме тут можна познайомитись з пам’ятками скіфської культури: осілих племен Ліво- та Правобережної України і степових кочовиків. Представлені матеріали із поселень (Більське городище) та курганних поховань. В цьому ж розділі демонструються предмети культури сарматів. Друга половина залу відведена археології античних міст та поселень: Ольвія, Березань, Тіра.

У залі «Давні слов’яни та Київська Русь» демонструються матеріали з поселень та могильників давньослов’янських та сусідніх з ними культур: зарубинецької, черняхівської, корчакської та інших. Київо-руська частина експозиції знайомить нас з життям та культурою міст (Київ, Воїнь, Іван, Чучин), сільських поселень (Григорівка), могильників (Шестовиця). Експозиція музею вдало доповнюється трьома унікальними діорамами: «Поховання знатного скіфа», «Чучин» та «Київ». Місто Володимира».