Пошук

ННПМ - Ботанічний музей

ННПМ - Ботанічний музей
Адреса:
Київ, вул. Б. Хмельницького, 15
Ботанічний музей Інституту ботаніки НАН України, що входить до складу науково-експозиційного комплексу Національного науково-природничого музею НАН України вважається одним з найкращих ботанічних музеїв світу і є національним надбанням нашої країни. В п'яти великих залах музею на загальній площі 1400 кв.м. у 109 вітринах, 10 біогрупах, 8 великоформатних об'ємних діорамах та на 20 щитах і 100 фризах розміщені експозиції: "Ботанічна наука на Україні", "Основні групи рослинного світу", "Клітинна будова та морфологія квіткових рослин", "Система та еволюція квіткових рослин", "Рослини в житті людини", "Охорона природи", "Рослинний світ України", "Рослинний світ Євразії", "Рослинний світ Земної кулі". В музеї експонується 4000 натурних ботанічних експонатів, 550 фотографій, 1000 кольорових схем, малюнків, карт ареалів, понад 300 розгорнутих текстових характеристик з відомостями про природні зони, флористичні царства і регіони, рослинні угруповання з описами особливостей окремих особливо цікавих, цінних для науки або практики видів рослин світової флори.

Існуючі фітобіологічні експозиції у своїй сукупності демонструють відвідувачам яскраву і науково достовірну картину величезного біологічного різноманіття світу рослин та значний об'єм цікавої інформації про його особливості, закономірності будови, зонально-регіонального розподілу, ценотичної структури, екології тощо. В основі всіх елементів експозиції (вітрин, біогруп, композиційних груп, великооб'ємних діорам) покладений принцип самого широкого показу об'ємної фітонатурної експонатури, яку співробітники виготовляють методом об'ємного сушіння фітобіонтів із збереженням просторової форми і морфологічних параметрів конкретних видів рослин.

Основні напрямки наукової роботи: регіональна флорологія – флоро- та фітофонд, ендемізм, флорогенез, раритетний фітофонд, оптимізація природно-заповідної мережі, процеси антропогенної трансформації. Розробка наукових основ ботанічного музеєзнавства. Запропоновані нові наукові напрямки вивчення та збереження фітобіоти – флоросозологія та екотопологічна (ландшафтна) флорологія. За науковими обґрунтуваннями створено 3 заповідники, 2 національних, 1 регіональний природні парки та понад 40 заказників та пам'яток природи.