Пошук

НМУ - Музей кафедри анатомії людини

НМУ - Музей кафедри анатомії людини
Адреса:
Київ, проспект Перемоги, 34
Історія кафедри анатомії людини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця багата численними науковими відкриттями, прикладами творчої, невтомної, самовідданої праці вчених і віддзеркалює становлення притаманних українській анатомії академічних традицій наукової та освітянської діяльності.

Київська анатомічна школа утвердила основне, методологічно правильне положення про взаємозв’язок і нерозривність форми і функції і цим розв’язала завдання єдності теорії і практики. Тому сучасна вітчизняна анатомія може по праву вважатися динамічною наукою. Вона невпинно розвивається і збагачується новим змістом, вона відповідає критеріям клінічної та освітянської корисності і зв’язана з практикою української охорони здоров’я.