Пошук

НУБІП - Музей ґрунтознавства і геології

НУБІП - Музей ґрунтознавства і геології
Адреса:
Київ, вул. Героїв Оборони, 17 корп. 2
Кафедра заснована 1922 року. Першим завідувачем був ґрунтознавець Ф.І. Левченко, на кафедрі працювали відомі ґрунтознавці Годлін М.М., Зражевський А.І., Золотарьов С.О., Захарчук П.В. та інші. За значні успіхи в науковій роботі співробітники кафедри стали Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки (М.К.Шикула і О.Г. Тараріко) і отримали звання Заслуженого діяча науки і техніки України (М.К. Шикула).

Нині на кафедрі працює 16 науково-педагогічних працівників, з них 3 доктори сільськогосподарських наук і 11 кандидатів наук. Завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів, доктор с.-г. наук, професор А.Д. Балаєв є головою Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків (УТГА). Члени кафедри беруть активну участь у з’їздах УТГА. У науковій роботі беруть участь викладачі кафедри, аспіранти, магістри і студенти.

За результатами досліджень на кафедрі захищено понад 100 кандидатів наук і 20 докторів наук. З 1970-х років на кафедрі функціонує школа фундатора ґрунтозахисного землеробства, професора М.К.Шикули із дослідження і розробки та ґрунтозахисних технологій вирощування культур, які базуються на мінімізації обробітку ґрунту та біологізації землеробства.