Пошук

Особиста бібліотека М.В. Птухи

Особиста бібліотека М.В. Птухи
Адреса:
Київ, бул. Т. Шевченка, 60
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України є нині загальновизнаним в Україні і за кордоном центром наукової думки і координації досліджень у галузі демографії та соціальної економіки, значно розширивши наукові горизонти й тематику досліджень. Інститут має багаті й славні традиції, є спадкоємцем першої у світі академічної наукової інституції демографічного профілю – Демографічного інституту, що був заснований з ініціативи видатного українського статистика, демографа та економіста Миха́йла Васи́льовича Птухи, якого було обрано директором новоствореного Інституту.

Директор Інституту Михайло Птуха доклав усіх зусиль до того, щоб невідкладно розпочати його роботу. Доволі швидко Україна стала одним із лідерів демографії в СРСР та світі. У 1920-ті роки формується комплексний підхід до вивчення демографічних явищ, які розглядаються вже не ізольовано одне від одного, а у тісному взаємозв’язку.

З перших кроків свого існування Інститут розгорнув наукові дослідження широкого кола демографічних проблем, здійснює підготовку кадрів демографів, координацію відповідних науково-дослідних робіт у країні, встановлення наукових контактів із зарубіжними колегами, відомчими органами, здійснює публікацію результатів досліджень та пропаганду наукових знань. Головними завданнями Інституту є фундаментальні і прикладні дослідження соціально-економічного та демографічного розвитку країни та її регіонів, здійснення науково обґрунтованих прогнозів соціально-демографічного розвитку, розробка концептуальних засад державної соціально-економічної та демографічної політики, спрямованої на забезпечення пріоритетності людського розвитку, розробка пропозицій і рекомендацій органам державної влади та місцевого самоврядування.

Нині Інститут є єдиною профільною науково-дослідною установою НАН України, яка спеціалізується на системних дослідженнях проблем демографічного і соціального розвитку.