Пошук

Портретна галерея видатних вчених НМУ

Портретна галерея видатних вчених НМУ
Адреса:
Київ, бул. Тараса Шевченка, 13/7
Портретну галерею видатних вчених Національного медичного університету імені О.О. Богомольця було створено в 2009 році з ініціативи Ректора Університету, Віце-президента Національної академії медичних наук України, академіка НАМН України, член-кореспондента НАПН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, Заслуженого лікаря України, завідувача кафедри соціальної медицини та охорони здоров’я, професора В.Ф. Москаленка.

Галерея містить портрети, які написані видатними художниками України маслом на полотні, серед яких:

Декани медичного факультету Університету св. Володимира (1841–1920 рр.): Караваєв В.О., Цицурін Ф.С., Алфер’єв С.П., Мірам Е.Е., Матвєєв О.П., Ергардт Ф.Ф., Мацон Ю.І., Хржонщевський Н.А., Перемежко П.І., Томса В.Б., Субботін В.А., Гейбель Е.Г., Тихомиров М.А., Оболонський М.О., Садовень О.А., Морозов П.І., Корчак-Чепурківський А.В.;

Ректори НМУ (1920 – 2003 рр.): Черняхівський Є.Г., Левитський Л.М., Стрільчук Й.В., Волковий М.Є., Музиченко А.П., Кабанник О.Й., Кондрашов І.С., Сапронов С.І., Шашко П.І., Дудко М.О., Баранник П.І., Медвєдь Л.І., Кефелі Є.І., Калініченко Т.Я., Алєксєєнко І.П., Шамрай Є.Ф., Братусь В.Д., Мілько В.І., Лаврик С.С., Гончарук Є.Г.;

Видатні вчені і випускники Університету: Войно-Ясенецький В.Ф., Булгаков М.А., Пирогов М.І., Вальтер О.П., Мерінг Ф.Ф., Шимановський Ю.К., Мінх Г.М., Скліфосовський М.В., Покровський В.Т., Бец В.О., Образцов В.П., Заболотний Д.К., Стражеско М.Д., Троїцький І.В., Кисіль О.А., Яновський Ф.Г., Підгаєцький В.Я., Буйко П.М., Іванов В.М., Петров Ф.М., Костюк П.Г., Чазов Є.І., Щербак Ю.М., Коротич В.О., Комісаренко С.В., Возіанов О.Ф., Атьков О.Ю., Вороненко Ю.В., Поляченко Ю.В., Зайко М.Н., Коломійченко М.І., Черкес О.І., Чернов В.Є., Хохол О.М., Коломійченко О.І., Чайка А.А., Зазибін М.І., Чеботарьова В.Д., Томашевський С.П., Нікольський П.В., Чайка Є.І., Громашевський Л.В., Сасим А.І., Ленгауер Н.А., Федун А.Л., Комісаренко В.П., Богомолець О.О., Амосов М.М., Ромоданов А.П., Воронков Г.Л., Сідельников В.М., Лазаревич І.П., Мань ковський Б.М., Губергріц М.М., Зюков А.М., Фольборт Г.В., Дітеріхс М.М., Іщенко І.М., Потоцький І.І., Дяченко С.С., Калюжний Д.М., Курілін І.А., Фомін С.В., Пучковська Н.О., Татаринов Є.О., Спіров М.С., Сиротинін М.М., Шахбазян Г.Х., Лур’є О.Ю., Габович Р.Д., Бакшеєв М.С., Кульчицький К.І., Грицюк О.Й., Фролькіс В.В., Ковалевський О.О., Леш Ф.О., Коломнін С.П., Стуковенков М.І., Сущинський П.П., Павловський О.Д., Волкович М.М., Реформатський С.М., Сікорський І.О., Чир’єв С.І., Високович В.К., Ломинський Ф.І., Підвисоцький В.В., Писемський Г.Ф., Лапинський М.М., Косоногов Й.Й., Нещадименко М.П., Соколов Ф.О., Кримов О.П., Удінцев Ф.А., Зав’ялов І.О., Радченко С.І., Москальов М.М., Чаговець В.Ю., Удовенко В.В., Пучковський О.М., Марзєєв О.М. та інші видатні вчені-медики та освітяни.

Представлені експозиції з історії медицини та становлення медичної освіти в Україні.