Пошук

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Адреса:
Вінниця, вул. Пирогова, 56
До складу університету входять: адміністрація, навчальні, виховні, наукові, лікувально-діагностичні, господарські та допоміжні підрозділи. Основними навчально-науковими підрозділами університету, де здійснюється підготовка студентів, аспірантів та докторантів із споріднених спеціальностей, є факультети. До складу факультетів входять клінічні кафедри, а також кафедри, на яких вивчаються гуманітарні, соціально-економічні та фундаментальні (загально-наукові) дисципліни.

За період з часу набуття навчальним закладом університетського статусу були організовані сучасно оснащені та укомплектовані професорсько-викладацькими кадрами стоматологічний і фармацевтичний факультети, відкрито 10 нових кафедр на медичному, фармацевтичному, стоматологічному факультетах і факультеті післядипломної підготовки. За багатьма показниками діяльності в рейтингах МОЗ України університет впродовж багатьох років займає провідні місця.

Учбовий заклад впроваджує в життя розроблену концепцію розвитку згідно якої його інфраструктура, організація навчально-виховного процесу, кадровий потенціал, рівень підготовки фахівців, наукової і лікувально-діагностичної роботи, матеріальної бази і міжнародних зв'язків відповідають галузевим стандартам вищої освіти і вимогам Положення про національний заклад.