Пошук

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Адреса:
Київ, пр. Науки, 41
В 2006 році було створено постійно-діючий виставковий зал науково-технічних розробок та здобутків Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. Основна ідея та мета виставки полягає у відображенні історії створення Інституту, демонстрації найкращих науково-дослідних результатів, які знаходять практичне застосування в різних галузях техніки. Демонстрація новітніх зразків техніки сприяє встановленню наукових, ділових і економічних зв’язків між Інститутом та партнерами з інших науково-дослідних організацій, університетів, промислових підприємств як вітчизняних, так і зарубіжних.

Функціонування постійно-діючого виставкового залу науково-технічних розробок ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України дозволяє проводити повсякчасно заходи із інформування суспільства про науково-технічні здобутки установи з демонстрацією нових зразків конкурентоспроможної науково-технічної продукції, популяризації інноваційних технологій і нових розробок для подальшого технологічного оновлення вітчизняного промислового виробництва.

На виставці представлені найбільш актуальні та перспективні розробки в галузях енергетики та енергозберігаючих технологій, медицини та біотехнологій, екології та захисту навколишнього середовища, елементів для систем безпеки.