Пошук

Виставка науково-технічних розробок Інституту монокристалів

Виставка науково-технічних розробок Інституту монокристалів
Адреса:
Харків, пр. Науки, 60
Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України — провідний науковий центр, у якому проводяться міждисциплінарні дослідження у багатьох пріоритетних напрямках сучасного матеріалознавства, фізики, хімії, біології та медицини. В комплексі виконується повний цикл наукових розробок — починаючи з ідеї та фундаментальних досліджень до практичного створення матеріалів і готового обладнання на їх основі та організації виробництва. За роки існування установи її науковцями розроблено низку унікальних інтелектуальних матеріалів та технології, у тому числі таких, що не мають аналогів у світі.

Існуюча структура комплексу дозволяє найбільш повно використовувати науковий та технічний потенціал, проводити мультідисциплінарні дослідження, отримувати найважливіші фундаментальні результати, розвивати такі напрями науки, як мікроелектроніка, нанотехнології, створення лазерних та сцинтиляційних кристалів, дослідження процесів росту кристалів і наносистем, сцинтиляційне матеріалознавство, нові методи діагностики захворювань, медичне приладобудування та ін.

Про визнання високої кваліфікації вчених комплексу свідчить обрання їх до складу Національної Академії наук України, присвоєння Почесних звань, присудження вчених ступенів. В НТК «Інститут монокристалів» працює 3 дійсних члена (академіка) НАН України та 1 член-кореспондент НАН України. Співробітниками комплексу виконано та успішно захищено більше 40 докторських та 300 кандидатських дисертацій.

За роки існування комплексу наукові розробки його співробітників 7 разів відзначались Державною премією України в галузі науки і техніки, та іншими численними преміями та нагородами.