Архів новин
грудень
листопад
жовтень
вересень
серпень
липень
квітень
березень
лютий
січень

Новини

Харківський національний університет радіоелектроніки, ХНУРЕ, є одним з профільних університетів України, в якому прикладним інформаційним технологіям та інноваціям в інтересах сталого розвитку приділяється основна увага. У ХНУРЕ найсучасніша матеріально-технічна база для навчання і досліджень, в...
Читати далі
НТУ “ХПІ”, акредитований за найвищим IV рівнем, здійснює підготовку фахівців за 102 спеціальностями на денній та за 70 на заочній формі навчання. У 2000 році Указом Президента України університету присвоєно статус Національного ...
Читати далі
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна — провідний науковий та навчальний заклад України з понад 210-річною історією свого існування. Сьогодні університет має 21 факультет, 124 кафедри, які готують фахівців за 115 напрямами підготовки та спеціальностями....
Читати далі
За 70 років свого існування Національний транспортний університет підготував понад 70 тисяч спеціалістів для України, колишнього СРСР та багатьох країн світу.

Університет першим серед вищих навчальних закладів України розпочав підготовку фахівців з організації дорожнього руху, економіки...
Читати далі
Будівля за №18/2 з’явилася на колишній Бульварно-Кудрявській вулиці в 1902 році як освітній заклад на кошти мецената Николи Терещенка. У пам'ять своєї померлої дружини Пелагеї він збудував жіночу торговельну школу її імені. З того часу...
Читати далі
У 1920 році Київський інститут народної освіти (КІНО) успадкував приміщення, професорсько-викладацький склад, бібліотеки і традиції підготовки вчительських кадрів Київського університету св. Володимира, Київського учительського інституту, Київських Вищих жіночих курсів, Фребелівського інституту дошкільної підготовки тощо. Тобто...
Читати далі
Державний музей авіації України імені О.К. Антонова є наймолодшим і, в той же час, найбільшим історіко-технічнім музеєм країни. Він був створений в 2003 році, увінчавши своїм відкриттям найбільшу дату – 100-ліття світової авіації. Музей розмістився...
Читати далі
У Національному авіаційному університеті (НАУ) протягом усього періоду його існування домінуючою концепцією підготовки авіаційних спеціалістів було впровадження у навчальний процес сучасних наукових досягнень, а також створення та використання навчальних макетів та зразків авіаційної техніки (АТ),...
Читати далі